Privacy- en cookiebeleid Regardz Hospitality Group B.V.

Bij Regardz Hospitality Group B.V. vinden we jouw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. In dit document beschrijven wij de manieren waarop wij jouw gegevens verwerken en wat wij doen om de waarborging van privacygevoelige gegevens te garanderen. Dit document is opgebouwd uit de volgende artikelen:

1. Verantwoordelijke
2. Wettelijke grondslagen
3. Gegevens
4. Doeleinden en verantwoording
5. Jouw rechten
6. Websites
7. Soorten cookies
8. Delen van persoonsgegevens
9. Bewaartermijn
10. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
11. Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

1. Verantwoordelijke

Dit beleid heeft betrekking op alle ‘werken bij’ – en vacaturewebsitepagina’s van besloten vennootschappen behorend tot Regardz Hospitality Group B.V. en geldt derhalve voor alle bezoekers van deze websites (zie ook artikel 6 ‘Websites’). De gegevens die je bij jouw registratie of sollicitatie aan Regardz Hospitality Group B.V. verstrekt, worden conform de voorwaarden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

2. Wettelijke grondslagen

Conform de wettelijke grondslagen, voortvloeiende uit de AVG, zal Regardz Hospitality Group B.V. te allen tijde om jouw toestemming vragen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

3. Gegevens

Regardz Hospitality Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens wanneer je interesse in onze organisatie toont door een contactformulier of sollicitatieformulier in te vullen, of wanneer je ons per e-mail een sollicitatie stuurt. Wanneer je onze websites bezoekt zullen wij bepaalde cookies opslaan, om zo de kwaliteit van de website te waarborgen en jouw interesses beter te kunnen bedienen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om de cookies uit te schakelen. Hiervoor verwijzen wij je graag naar artikel 7 ‘Soorten cookies’. Met jouw toestemming kan Regardz Hospitality Group B.V. de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Persoonsgegevens: naam, geslacht, foto, geboortedatum;
• Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer(s) en woonadres;
• Persoonlijke voorkeuren, waaronder marketing- en cookievoorkeuren;
• Overige persoonsgegevens: informatie uit jouw cv (waaronder opleidingen en werkervaring), je motivatie;
• Cookies en browse(r)gegevens.
Wanneer je een van onze websites gebruikt, verzamelt Regardz Hospitality Group B.V. informatie van jouw browser die mogelijk persoonsgegevens bevat. Regardz Hospitality Group B.V. gebruikt verschillende methoden, zoals cookies en pixeltags, om deze informatie te verzamelen. Deze kunnen de volgende gegevens van bevatten:
• Jouw IP-adres en jouw cookie identifier;
• Informatie over de mate waarin jouw apparaat uitgerust is met software die toegang biedt tot bepaalde functies;
• De unieke ID en het type van jouw apparaat;
• Het domein, browsertype en de taal;
• Het besturingssysteem en de systeeminstellingen;
• Het land en bijbehorende tijdzone;
• Eerder via jouw apparaat bezochte websites;
• Informatie over jouw interactie met onze website, zoals klikgedrag en aangegeven voorkeuren;
• Toegangstijden en verwijzende URL’s.

4. Doeleinden en verantwoording

Regardz Hospitality Group B.V. verwerkt jouw gegevens voor het in behandeling nemen van je contactaanvraag of sollicitatie en voor het verbeteren van onze (online) dienstverlening, hiervoor gebruiken we persoons- en browse(r)gegevens voor analytische doeleinden.

Bij bovengenoemde activiteiten worden diverse persoonsgegevens gebruikt. Regardz Hospitality Group B.V. verantwoordt hieronder graag op welke wijze:
Naam: Bij Regardz Hospitality Group B.V. houden we van persoonlijke aandacht. Het is daarom belangrijk dat we weten wat jouw naam is, zodat we je persoonlijk kunnen aanschrijven als je solliciteert en/of interesse in onze organisatie toont;
E-mailadres: Wil je op de hoogte worden gehouden van onze nieuwste vacatures? Als je ons toestemming geeft, sturen we ze per mail. We mailen je ook ter bevestiging als je op een van onze vacatures reageert of als we een afspraak voor een gesprek hebben gemaakt;
Telefoonnummer: We nemen in dat geval persoonlijk contact met je op over je sollicitatie. We bellen je om kennis te maken en om je uit te nodigen voor een gesprek.

5. Jouw rechten

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je een aantal rechten:

• Recht op inzicht van de door ons verzamelde persoonsgegevens;
• Recht op wijziging van jouw persoonsgegevens;
• Recht op uitwisseling van jouw persoonsgegevens;
• Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens door middel van anonimisering.

Mocht je willen weten welke persoonsgegevens Regardz Hospitality Group B.V. van jou heeft en of deze juist zijn, dan kun je hierover telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. Jouw persoonsgegevens kunnen desgewenst worden veranderd, aangevuld of geanonimiseerd. Hiervoor verwijzen wij je graag naar de contactinformatie aan het eind van dit document. Mocht je je willen beroepen op een of meerdere van bovengenoemde rechten, dan zal Regardz Hospitality Group B.V. je verzoek uiterlijk binnen één maand honoreren.

Ten aanzien van rechten inzake cookies: bij ieder bezoek aan een van onze website word je gevraagd naar jouw cookie-voorkeuren, deze kun je dus telkens in- en uitschakelen.

6. Websites

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op www.werkenbijregardz.nl en alle ‘werken bij’ – en vacaturewebsitepagina’s van:
www.regardzhospitalitygroup.com
www.airporthotelrotterdam.nl
www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl
www.thegreenarnhem.nl
www.gelekegelseindhoven.nl
www.studio33.nl
www.planetariumamsterdam.nl
www.newhospitality.nl
www.theglobeden-haag.nl
www.berghotelamersfoort.nl
www.level-eleven.nl
www.eenhoornamersfoort.nl
www.theaterbuitensoos.nl
www.lavieutrecht.nl

7. Soorten cookies

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen om jou te herkennen als je de website opnieuw bezoekt. Regardz Hospitality Group B.V. maakt gebruik van 3 soorten

cookies. 2 hiervan zijn afzonderlijk van elkaar in – en uit te schakelen. De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van jouw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het internet zijn beveiligd. Bij uitschakeling van bepaalde cookies kan de ervaring op onze site beperkt worden. Bij een bezoek aan onze website word je gevraagd welke cookies je toestaat en welke je wilt weigeren. Indien je van gedachte verandert kun je de site herladen om jouw voorkeuren nogmaals kenbaar te maken. Hieronder vind je de functies van de cookies en welke gegevens daarbij worden verwerkt.
Analytische cookies: Deze cookies worden enkel en alleen gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om statistische programmatuur zoals Google Analytics en Hotjar te kunnen gebruiken. Met behulp van deze programma’s komen we te weten wat wel en wat niet werkt en kunnen we de website continu optimaliseren en verbeteren. Het gaat onder andere om het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de betreffende website gemakkelijker voor jou te maken. Indien je deze cookies weigert kan dit leiden tot minder gerichte aanbevelingen en een tragere werking van de website. Bij de verwerking van deze cookies worden alleen anonieme gegevens verwerkt, je bent aan de hand van deze
gegevens dus niet te identificeren;
Sociale media cookies: Regardz Hospitality Group B.V. maakt gebruik van sociale media cookies op alle eerdergenoemde websites. Wij willen jou de mogelijkheid bieden om op een eenvoudige wijze informatie van onze website uit te wisselen via sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn en Google+. De cookies van de sociale media aanbieder zorgen ervoor dat deze mogelijkheden aanwezig zijn en correct functioneren. De algemeen bekende icoontjes tonen het gebruik van sociale media cookies op onze websites aan.
Advertentiecookies (van derden): Advertentiecookies verzamelen informatie om ervoor te zorgen dat de advertenties die zichtbaar zijn op onze website, maar ook op andere websites of op sociale media platforms enigszins bij jouw interesses passen. In sommige gevallen worden hiervoor gegevens gebruikt waarbij jij direct te identificeren bent, dit komt door het feit dat deze mogelijk gelinkt worden met uw persoonlijke sociale media platform account(s).

8. Delen van persoonsgegevens

We onderscheiden 2 varianten ten aanzien van het delen van jouw persoonsgegevens:

Delen door Regardz: als je bij één van onze organisatieonderdelen solliciteert, behouden we ons het recht voor om jouw sollicitatie intern door te sturen naar andere organisatieonderdelen indien het vermoeden bestaat dat daar een passende functie voor je openstaat of open zal komen.
Delen door jouzelf: Je hebt het recht om de door ons verzamelde persoonsgegevens te delen met een ander persoon of andere organisatie. Wanneer je hier een aanvraag voor indient, zorgen wij ervoor dat je de gevraagde gegevens zo snel mogelijk in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verkrijgt.

9. Bewaartermijn

Regardz Hospitality Group B.V. bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. De door jou aan Regardz Hospitality Group B.V. verstrekte persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie worden door ons bewaard tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. In geval van open sollicitaties bewaren we jouw gegevens ook één jaar.

10. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Regardz Hospitality Group B.V. neemt de bescherming en beveiliging van jouw gegevens serieus en gebruikt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Onze systemen zijn goed beveiligd. Door onder andere bevoegdheid in ons IT-systeem per medewerker in te stellen zorgen wij ervoor dat personen die niet bevoegd zijn geen toegang tot jouw gegevens hebben.

11. Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van Regardz Hospitality Group B.V. in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. De meest actuele versie kun je te allen tijde inzien op onze website. Als de wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Meer informatie of vragen over ons privacy- en cookiebeleid of direct een medewerker spreken?

Regardz Hospitality Group B.V.
Barchman Wuytierslaan 2
3818LH Amersfoort
KvK: 32129469
hrm@regardz.com
088 – 209 00 03